Elinvoimainen keskusta -valiokunta

Valiokunnan tehtävänä on taajamayleiskaavan C-alueen visiointi ja toteuttamisen aikataulu 
(Naistenmatkanlahti ja Suupantien alue).

Elinvoimainen keskusta -valiokunta kaudella 1.11.2019 - 31.5.2020:

Aunela Ahto (pj)
Rautionmaa Niilo (vpj)
Gauffin-Kostilainen Denise
Kärki Armi
Nolvi Olli-Pekka
Ranta Anita