Elämänlaadun valiokunta

Elämänlaadun valiokunnan tehtävät ovat:

  •  hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakointi ja
     näkökulmat
  •  yhteistyömallit kolmannen sektorin kanssa
  •  turvallisen elinympäristön edistäminen

Elämänlaadun valiokunta 2017 - 2018

Näsi Kati, puheenjohtaja
Kallioluoma Jouni, varapuheenjohtaja
Kaivanto Tuija
Kuismanen Riitta
Mäkelä Satu
Naskali Raili
Ranki Pirkko
Ristimäki-Anttila Jaana
Valtanen Kirsi