Valiokunnat

Kunnanhallitus voi nimetä valtuutetuista ja varavaltuutetuista pysyvään tai määräaikaiseen tehtävään sisäistä työskentelyä varten valiokuntia.

Valiokuntien määrästä, kokoonpanosta ja tehtävistä päättää pormestarin esittelystä kunnanhallitus. Pormestari myös vastaa valiokunnan kokoonpanosta käytävistä poliittisista neuvotteluista.

Valiokuntien rooli on valmistelussa ohjata ja seurata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. Valiokunnat voivat kutsua asiantuntijoita mukaan työskentelyynsä.

Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudeksi 1.11.2019 - 31.5.2020 Elinvoimainen keskusta -valiokunnan ja Kulttuuripääkaupunkivaliokunnan sekä toimikaudeksi 1.11.2019 - 31.12.2020 HINKU-valiokunnan.