Valiokunnat

Kunnanhallitus voi nimetä valtuutetuista ja varavaltuutetuista pysyvään tai määräaikaiseen tehtävään sisäistä työskentelyä varten valiokuntia.

Valiokuntien määrästä, kokoonpanosta ja tehtävistä päättää pormestarin esittelystä kunnanhallitus. Pormestari myös vastaa valiokunnan kokoonpanosta käytävistä poliittisista neuvotteluista.

Valiokuntien rooli on valmistelussa ohjata ja seurata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. Valiokunnat voivat kutsua asiantuntijoita mukaan työskentelyynsä.

Kunnanhallitus on nimennyt kaudeksi 2017 - 2019 kolme valiokuntaa tulevaisuusvaliokunnan, kestävän kehityksen valiokunnan ja elämänlaadun valiokunnan sekä kaudelle 2018 - 2019 keskustan kehittämisvaliokunnan.