Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaalit toimitetaan vuoden 2018 tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai 28.1.2018, ennakkoäänestys on kotimaassa 17.–23.1.2018 ja ulkomailla 17.–20.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018, ennakkoäänestys on kotimaassa 31.1.–6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.–3.2.2018. Lisätietoja vaaleista saa oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteessa www.vaalit.fi.

Luettelo presidenttiehdokkaista 28.1.2018 toimitettavaa tasavallan presidentin vaalia varten 

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat sekä vaalisunnuntain 28.1.2018 äänestys

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00–20.00 yhtäjaksoisesti jokaisessa äänestysalueessa. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.–23.1.2018 ja ulkomailla 17.–20.1.2018.

Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00–20.00 yhtäjaksoisesti jokaisessa äänestysalueessa. Toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.–6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.–3.2.2018.

Äänioikeus, henkilöllisyystodistus ja sen esittäminen äänestyspaikalla

Presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 28.1.2018 täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettu on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä. Henkilöllisyys voidaan todeta esim. poliisin antamasta henkilökortista, ajokortista, passista tai kuvallisesta Kela-kortista. Äänioikeutettu, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi anoa poliisilaitokselta äänestämistä varten maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestysalueessa/äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänioikeutetun kohdalle. Tiedot äänioikeutetun kotikunnan lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista ja vaalipäivän äänestyspaikasta on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Lue tarkemmat ohjeet ennakkoäänestämiseen tästä.

Lue tarkemmat ohjeet vaalipäivän äänestämiseen tästä.
 

Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat Pirkkalan kunnassa                  

Äänestysalue Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite
 001 Kirkonkylä Kirkonkylän koulu, Anian rantatie 97, 33980 Pirkkala
002 Kyösti Naistenmatkan koulu, Koulutie 8, 33960 Pirkkala
003 Naistenmatka Naistenmatkan koulu, Koulutie 8, 33960 Pirkkala
004 Kurikka Kurikankulman koulu, Aittokorventie 2, 33960 Pirkkala
005 Loukonlahti Nuolialan koulu, Jaakontie 5, 33950 Pirkkala
006 Killo Nuolialan koulu, Jaakontie 5, 33950 Pirkkala
007 Toivio Toivion koulu, Korpitie 13, 33920 Pirkkala

Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Pirkkalan kunnan alueella

Pirkkalan pääkirjasto (Suupantori 2, 33960 Pirkkala)

Ensimmäinen vaali:

17.–19.1.2018                    ke-pe             klo 10.00–19.00

20.–21.1.2018                    la-su              klo 10.00–16.00

22.–23.1.2018                    ma-ti             klo 10.00–20.00


Mahdollinen toinen vaali:

31.1.–2.2.2018                   ke-pe             klo 10.00–19.00

3.–4.2.2018                        la-su              klo 10.00–16.00

5.–6.2.2018                        ma-ti             klo 10.00–20.00


K-Citymarket kauppakeskus Pirkkala (Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala)

Ensimmäinen vaali:

17.–19.1.2018                    ke-pe             klo 9.00–20.00

20.1.2018                           la                   klo 9.00–18.00

21.1.2018                           su                  klo 13.00–18.00

22.–23.1.2018                    ma-ti             klo 9.00–20.00


Mahdollinen toinen vaali:

31.1.–2.2.2018                   ke-pe             klo 9.00–20.00

3.2.2018                             la                   klo 9.00–18.00

4.2.2018                             su                  klo 13.00–18.00

5.–6.2.2018                        ma-ti             klo 9.00–20.00


Ennakkoäänestys laitoksissa

Pirkkalan kunnanhallituksen asettama vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä potilaille/asukkaille Pirkkalan terveyskeskussairaalassa, Pirkankoivun ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, Pirkkalan Senioritalon tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä Sotilaslääketieteen keskus Tampereen varuskunnan terveysasemalla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2017 ennen kello 16.00.

Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen yhteydessä. Äänioikeutetun muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Pirkkalan kunnan yhteispalvelusta arkisin klo 9.00–16.00 (os. Koulutie 1, 33960 Pirkkala), puhelimella numerosta 050 5620 864 sekä sähköpostitse osoitteesta vaalit@pirkkala.fi. Lomake on tulostettavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta: http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana, tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Vaaliviranomaisten yhteystietoja

Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnan postiosoite on: PL 1001, 33961 Pirkkala, käyntiosoite Suupantie 6 C (2. krs) 33960 Pirkkala, sähköpostiosoite vaalit@pirkkala.fi. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Johanna Järvensivu puh. 050 5620 864.

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770.
 

Vaalimainonta

Pirkkalan kunnassa presidentinvaalien 2018 ulkomainonnan vaalimainostelineet pystytetään kunnan toimesta siten, että ulkomainonta voi alkaa 10.1.2018.

Ulkovaalimainostelineiden sijoituspaikat ovat seuraavat:

Kirkonkylän koulu (koulun liikennealueen kävelytien/jätepisteen reunama)
Killo – Loukonlahti (Killontorin- ja Niittykulmantien risteysalue),
Kuntakeskus (Suupantori),
Kurikka (Kurikan- ja Naistenmatkantien risteysalue),
Kyösti – Turri (Lehtimäentien varsi lähellä Naistenmatkantien risteysaluetta),
Partola (Isomäen- ja Naistenmatkantien risteysalue),
Takamaa (Jäähallin portin vierus),
Toivio (Ruotu- ja Kärppäkalliontien kulma-alue),
Vähäjärvi (Urheilu- ja Ollikantien risteysalue).

Ulkovaalimainostelineiden sijoituspaikkoja on yhdeksän (9). Sijoituspaikoista kunta varaa yhden mainoskehikon jokaista presidenttiehdokasta varten. Vaalimainospaikat ja vaalimainosten kiinnittäminen ovat em. mainostajille maksuttomat. Vaalimainosten kiinnityksen taustalevyihin, telineisiin ja rikkoutuneiden mainosten vaihtamisen suorittaa Pirkkalan työpaja, os. Lehtimäentie 23, 33960 Pirkkala. Poikkeuksista on erikseen sovittava Pirkkalan työpajan kanssa.

Vaalimainokset kiinnitetään taustalevyihin kaksipuolisena. Jokaista sijoituspaikkaa varten mainostajia pyydetään varaamaan riittävä määrä vaalimainoksia, myös rikkoutuneiden mainosten varalle. Vaalimainokset pyydetään toimittamaan Pirkkalan kunnan työpajalle 3.1.2018 mennessä. Vaalimainostelineet taustalevyineen poistetaan kunnan toimesta heti vaalien jälkeen.

Ulkovaalimainonnan yhteyshenkilöinä toimivat virka-aikana:

- toiminnanjohtaja Matti Syrjä (taustalevyt, mainosten kiinnittäminen ja paikoilleen asettaminen, ilmoitukset rikkoutuneista vaalimainoksista) puh. 050 525 8509, matti.syrja@pirkkala.fi

- tiemestari Markku Koskinen (vaalimainostelineiden asettaminen sijoituspaikoilleen ja niiden poisto vaalien jälkeen) puh. 050 532 9711, markku.koskinen@pirkkala.fi