Tilintarkastaja

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Edelleen tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tarkastaa, onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu säännösten mukaisesti sekä ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. Myös sisäisen valvonnan järjestelyjen asianmukaisuus on tilintarkastajan tarkastettaviin asioihin sisältyvä tehtävä.

Tilintarkastaja raportoi työnsä tuloksista tilivuoden aikana valvontaraporteissaan sekä vuotuisessa tilintarkastuskertomuksessa.

Valtuusto valitsi 27.3.2017 § 40 Pirkkalan kunnan tilivuosien 2017–2019 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Nina Nieminen.