Tarkastustoiminta

Pirkkalan kunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Kunnanhallitus vastaa kuntaa ja kuntakonsernia koskevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta/jaosto ja johtava viranhaltija tehtävä- ja vastuualueellaan.

Valtuusto on 10.6.2019 § 54 valinnut tarkastuslautakunnan vuosille 2019-2021.

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Pirkkalan kunan tarkastuslautakunta
PL 1001
33961 Pirkkala
Puh. (03) 565 24000