Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2018-2022 noudattaa kuntastrategian rakennetta. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma tukee kuntastrategian toteutumista, ja siinä painottuvat tulevaisuuden kunnan tehtävät. Hyvinvointityön painopisteiden toteutumista seurataan mittareiden ja tunnuslukujen avulla.