Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma vuosille 2018-2022 noudattaa kuntastrategian rakennetta. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma tukee kuntastrategian toteutumista, ja siinä painottuvat tulevaisuuden kunnan tehtävät. Hyvinvointityön painopisteiden toteutumista seurataan mittareiden ja tunnuslukujen avulla.

Tutustu myös Pirkkalan yhteistoiminta-alueen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmaan. Suunnitelma perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintoviraston antamiin ohjeistuksiin. Toimintasuunnitelmassa kuvataan väkivallan yleisyys, keinot ja toimenpiteet lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseksi ja puuttumiseksi eri hallinnonaloilla. Lisäksi toimintasuunnitelmassa huomioidaan ammattilaisten osaamisen turvaaminen sekä väkivallasta kärsivien palveluiden järjestäminen.