Sidonnaisuudet

Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset

Määrättyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee kuntalain 84 §:n perusteella antaa 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:

  • kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä
  • yhdyskuntalautakunnan jäseniä ja varajäseniä
  • valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia sekä varapuheenjohtajia
  • pormestaria
  • lautakuntien esittelijöitä
  • kunnan johtoryhmän jäseniä.

Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta tarkastaa ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Tiedot julkaistaan sen jälkeen tässä.