Osallisuussuunnitelma

Pirkkalan kunnassa on valmisteilla osallisuussuunitelma. Suunnitelman tavoitteena on kehittää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja löytää uusia välineitä ja kanavia osallistumiseen ja osallistamiseen.

Yhtenä osana osallisuussuunitelman valmistelua järjestettiin kaikille kuntalaisille avoin osallisuusilta 6.5.2019. Tilaisuus keräsi aktiivisen ja innostuneen osallistujajoukon keskustelemaan aiheesta. Täältä voit tutustua osallisuusillasta koostettuun muistioon ja hallintojohtaja Olli Niemen esitykseen.