Lasten ja nuorten vaikuttamiskanavat

Lasten ja nuorten vaikuttamiskanavia ovat Lasten parlamentti, Nuorten neuvosto sekä Nuorten tilatoimikunta. Tahojen tarkoituksena on mm. tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tulla kuulluksi sekä nostaa esille heitä koskevia asioita.

Lasten parlamentti

Nuorten neuvosto

Nuorten tilatoimikunta