Osallistu ja vaikuta 

Pirkkalan kunnan asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon monella eri tavalla. Tälle sivulle on koottu erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Asukkaat voivat myös vastata kunnan julkaisemiin kyselyihin ja osallistua yleisötilaisuuksiin. Kunta ilmoittaa kyselyistä ja yleisötilaisuuksista muun muassa verkkosivuillaan, paikallislehti Pirkkalaisessa ja kunnan yhteisöpalveluissa (esim. Facebook, Twitter).

Asiakasfoorumit
Hae jäseneksi tai osallistu foorumien järjestämään toimintaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat
Seuraa kunnan toimielinten käsittelyyn tulevia asioita esityslistoista ja pöytäkirjoista.

Ilmoitustaulu
Kunnan viralliselta ilmoitustaululta löydät lakisääteiset valtion viranomaisten kuulutukset, kunnalliset tiedonannot ja yksityisten ilmoituksia.

Kansalaisaloite
Äänioikeutettu Suomen kansalainen voi tehdä kansalaisaloitteen, jolla voi vaikuttaa lainsäädäntöön.

Kuntalaisaloite
Tee kuntalaisaloite.

Lasten parlamentti
Lasten parlamentti kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee lasten elämään läheisesti liittyviä asioita.

Luottamushenkilöt (valtuusto)
Ota yhteyttä kunnan luottamushenkilöihin.

Muutoksenhaku päätöksiin
Kunnan jäsenellä tai sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, on yleensä oikeus hakea muutosta kunnallishallinnossa tehtyihin päätöksiin.

Neuvostot
Vaikuta ryhmien vaikuttamis- ja kuulemiskanavien kautta. Pirkkalassa toimivat vanhus- ja vammaisneuvosto ja nuorten neuvosto. Lisäksi kunnassa on rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta.

Nuorten tilatoimikunta
Nuoret voivat osallistua tilatoimikunnan toimintaan.

Palaute
Anna palautetta.

Vaalit
Äänestä vaaleissa tai asetu ehdokkaaksi.

Yhdistykset
Osallistu Pirkkalassa toimivien yhdistysten toimintaan.

Yhteisöpalvelut
Anna palautetta tai osallistu keskusteluun kunnan yhteisöpalveluissa (esim. Facebook, Twitter).