Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki 11§: Kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Pirkkalan eläkeläisneuvosto perustettiin vuonna 2003, ja 1.7.2014 lukien eläkeläisneuvosto muuttui vanhusneuvostoksi.

Tehtävät

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntyneitä koskevissa asioissa.

  • Yhteistyöelin, jolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
  • Vaikuttaa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

Vanhusneuvoston toimintasääntö
 

Jäsenet 2017-2021
 

Sihteeri
Sanna Laakkonen
kotihoitopäällikkö
050 360 3557
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi

 
Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet             

Reino Jussila (pj)

Pirjo Sarkola

Anna-Maija Lahtinen (vpj)   

Kaarina Holmroos

Topi Mäntysaari

Lea Rastas

Heikki Ahlstedt

Pirjo-Riitta Virtanen

Leena Hulkkonen

Antero Saksala

Kuntalaisjäsen
Matti Lassinaro

Kuntalaisjäsenen varajäsen
Leena Valaja