Vammaisneuvosto

Pirkkalan vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöelin, vammaisuuden asiantuntija ja vaikutuskanava yhteiskuntaan ja päätöksentekoon. Yhteistyöelimessä on neljä vammaisjärjestöjen edustajaa ja kolme kunnan edustajaa sekä sihteeri. Sihteerinä toimii vammaispalvelupäällikkö.

Tehtävät

  • Edistää yhteistoimintaa, yhteiskunnan toimintojen yhdenvertaistamista ja vammaisten henkilöiden edellytyksiä yhdenvertaiseen osallistumiseen
  • Seurata vammaisten henkilöiden palvelutarpeen kehitystä, kunnallishallinnon päätöksentekoa ja vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja etuuksien kehitystä ja laatua
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä yhteistyötä kunnan viranomaisten kanssa
  • Antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa
  • Tiedottaa vammaisten tarpeista ja toiminnoista

Vammaisneuvoston toimintasääntö
 

Jäsenet 2017-2021
 

Sihteeri
Sari Mellin
vammaispalvelupäällikkö
040 133 5689
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi

Jäsenet
Järjestöjen edustajat

Jouni Rasi

Eeva Leskinen

Matti Roukkio

Marianne Suurkari (pj.) 

Kunnan edustajat

Jouni Kallioluoma

 

Helena Pulkkinen

 

Armi Kärki