Nuorten neuvosto

Pirkkalan nuorten neuvosto on 13–18-vuotiaiden pirkkalalaisten nuorten poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttamistoimielin kunnassa. Nuorten neuvoston toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen toimintaan.

Nuorten neuvoston tavoitteena on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorten neuvosto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.

Pirkkalan nuorten neuvoston sääntö

Tehtävät

Pirkkalan nuorten neuvosto toimii kuntalain 26 §:n mukaisena nuorten vaikuttajaryhmänä, jonka tehtävänä on:

1. pirkkalalaisten lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittäminen kunnassa

2. tuoda kunnallinen päätöksenteko ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen lähemmäksi nuoria

3. tuoda nuorten näkökulmaa kunnalliseen päätöksentekoon

4. valmistella esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kunnan toimielimille ja muille tahoille ajankohtaisista ja nuorten tärkeäksi kokemista asioista

5. edistää nuorten demokratiakasvatusta kunnassa

6. kouluttaa itseään säännöllisesti sekä kehittää ja vakiinnuttaa toimintaansa ja asemaansa kunnassa

7. kirjoittaa toimintasuunnitelma vuosittain loka-marraskuussa

8. tehdä yhteistyötä muiden kuntalain 26 §:n mukaisten nuorten vaikuttajaryhmien kanssa seudullisesti ja valtakunnallisesti sekä kunnan muiden lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien kanssa, kuten lasten parlamentin ja nuorten toimikunnan kanssa.

Jäsenet

Nuorten neuvoston puheenjohtajana toimii Olivia Kilpijoki ja varapuheenjohtajana Peetu Ojala. Heidän toimikausi kestää neuvoston ensimmäisen toimintavuoden ajan 31.7.2020 saakka.

Pirkkalan nuorten neuvostoon kuuluu yhteensä yksitoista (11) iältään 13–18-vuotiasta nuorta. Paikat jakautuvat seuraavalla paikkajaolla:

Suupanniityn koulu          2
Nuolialan koulu (yläkoulu)   2
Pirkkalan yhteislukio   2
Pirkkalan nuorisopalvelut   3
Avoimen haun paikat   2.

Pirkkala kunnanhallitus asettaa Pirkkalan nuorten neuvoston yllä mainittujen edustajatahojen nimeämistä jäsenistä ja avoimen jäsenhaun jäsenistä. Kunnanhallitus nimesi toimikaudeksi 2019–2021 Pirkkalan nuorten neuvostoon seuraavat jäsenet:

Suupanniityn koulun edustajat
Ava Koskinen
Zahra Shaker

Nuolialan koulun (yläkoulu) edustajat
Aarni Inkinen
Jeru Kuusisto

Pirkkalan yhteislukion edustajat
Pyry Auer
Niklas Kortesmaa

Pirkkalan nuorisopalveluiden edustajat
Aya Al-Shmes
Heidi Kantola
Olivia Kilpijoki, puheenjohtaja

Avoimen jäsenhaun kautta arvotut edustajat
Peetu Ojala, varapuheenjohtaja
Maria Peltoniemi.

Nuorten neuvoston edustaja valtuutossa

Nuorten neuvosto nimesi 7.10.2019 valtuuston kokouksiin edustajakseen Aarni Inkisen ja varaedustajaksi Zahra Shakerin neuvoston ensimmäiselle toimintavuodelle 31.7.2020 saakka. 

Pirkkalan hallintosäännön 12 luvun 7 §:n mukaan nuorten neuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorten neuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. 

Neuvoston sihteeri