Neuvostot

Neuvostot ovat vaikuttamistoimielimiä, joiden jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. Neuvostot ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Neuvostoilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ryhmän hyvinvointiin, terveyteen, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen taikka tarvittavien palvelujen järjestämisessä.

Pirkkalassa toimivat nuorten neuvostovanhusneuvosto ja vammaisneuvosto sekä rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta.  Neuvostot asettaa kunnanhallitus.