Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, edunvalvonnasta, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja maaseutuasioista.

Pirkkalan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, valtuusto valitsee kunnanhallituksen aina kahden vuoden toimikaudeksi. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä. Valtuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen puheenjohtajisto

Puheenjohtaja pormestari Marko Jarva (KOK)
I varapuheenjohtaja Janika Lanne (SDP)
II varapuheenjohtaja Raili Naskali (KESK)

Kunnanhallitus

Alamäki, Jukka
KOK
045 113 4771
jukka.alamaki[at]pirkkala.fi
Siltalantie 12
33980 Pirkkala
Hakkarainen, Mika
KOK
050 300 5075
mika.hakkarainen[at]pirkkala.fi
Tuohikorpi 9
33960 Pirkkala
Hoikkala, Teppo
VIHR
(03) 3681 679
040 834 6866
teppo.hoikkala[at]pirkkala.fi
Heikkiläntie 107
33980 Pirkkala
Jarva, Marko
Pormestari
KOK
044 486 1111
marko.jarva[at]pirkkala.fi
Karppanen, Jouko
SDP
040 506 0858
jouko.karppanen[at]pirkkala.fi
Pärrinkuja 3
33920 Pirkkala
Kuismanen, Riitta
KD
040 568 7936
riitta.kuismanen[at]pirkkala.fi
Lanne, Janika
SDP
050 490 4444
janika.lanne[at]pirkkala.fi
Saunamäki 16
33960 Pirkkala
Naskali, Raili
KESK
0400 735 070
raili.naskali[at]pirkkala.fi
Pulkkinen, Helena
SDP
0400 715660
helena.pulkkinen[at]pirkkala.fi
Kirkkokatu 16 D 17
33950 Pirkkala
Rinneaho, Arja
VIHR
050 3451 554
arja.rinneaho[at]pirkkala.fi
Ratsutilantie 4 B
33960 Pirkkala
Vuorenpää, Harri
PS
040 725 7128
harri.vuorenpaa[at]pirkkala.fi