Päätöksenteko

Kunnan toiminta perustuu asukkaiden osallisuuteen. Kunnassa päätösvaltaa käyttää ensisijaisesti vaaleilla valittu valtuusto. Valtuusto on jakanut julkisen vallankäytön toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Lisäksi kunnassa on vaikuttamiselimiä, kuten neuvostot. Kunnan toimintaan voi osallistua ja vaikuttaa myös monilla epämuodollisilla tavoilla.

Yksi suoran demokraattisen vaikuttamisen keino kuntalaiselle on kuntalaisaloitteen tekeminen.