Kouluateria ja välipalat

Koululounas kattaa 1/3 oppilaan päivittäisestä ravinnontarpeesta. Jos oppilas tarvitsee erityisruokavalion, sen saa lääkärin/kouluterveydenhoitajan todistuksen perusteella. Kun erityisruokavalio muuttuu tai poistuu kokonaan, siitä tulee ilmoittaa keittiölle.  oululla on tarjolla pieni välipala niille opetusryhmille, joiden koulupäivä jatkuu klo 14.30 jälkeen (pl. kotitalous) 
Ruokailuun liittyvissä kysymyksissä yhteys palveluesimies Hanna Naumanen p. 050 3455519. 

Liikuntatunnit

Arvoesineitä kuten lompakkoja, kelloja ja matkapuhelimia ei saa jättää pukuhuoneeseen, vaan ne tulee viedä liikuntatilaan, jossa opettajalla on varattuna niille oma säilytyskori.

Tuntien jälkeen peseytyminen on kaikille oppilaille tarpeellista ja oman hyvinvoinnin sekä siisteyden kannalta välttämätöntä.
Talviliikuntakautena oppilaiden opinto-ohjelmaan kuuluu luistelua ja hiihtoa; oppitunneilla tulee olla liikuntamuodon vaatima varustus. Varusteita saa tarvittaessa lainata koululta.
Oppilas, joka lääkärintodistuksen perusteella on vapautettu liikunnasta, ei ole vapautettu koulunkäynnistä. Korvaavista opinnoista on sovittava oman liikunnan opettajan kanssa.

Koulutapaturmat


Koulu- ja koulumatkatapaturmissa tulee olla välittömästi yhteydessä kouluterveydenhoitoon. Tapaturmasta täytyy tehdä aina vahinkoilmoitus IF-vakuutusyhtiöön kansliassa tai terveydenhoitajan luona. Kansliasta (p. 050  434 3144) saa lisätietoja korvauksien hakemisesta ja lääkärintodistuksen edellyttämästä koulukuljetuksen järjestämisestä.  Mahdollisista  kuljetusmuutoksista (poissaolo tms) on ilmoitettava etukäteen. Perumattomat kyydit veloitetaan huoltajalta. 

Tapaturma on äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Rikkoutuneiden silmälasien, kännykän tai vastaavan korvaaminen edellyttää lääkärin hoitoa vaativaa tapaturmaa. Muussa tapauksessa korvausta voi hakea ensisijaisesti perheen omasta kotivakuutuksesta. 

 

Oppilaskunta


Oppilaskuntaan kuuluu jokainen Suupanniityn koulun oppilas

Oppilaskunnan hallitus päättää kokouksissaan oppilaskunnan toiminnasta ja tavoista.
Hallitus valitaan vuosittain. Hallitukseen kuuluu joka luokka-asteelta edustajia.
Uudet seiskaluokkalaiset valitaan joka syksy hallituksen muodostamiskokouksessa.

Oppilaskunta on oppilaiden oma ääni

Oppilaskunta on yhteydessä koulun muuhun henkilökuntaan ja kunnan päätäntäelimiin. Oppilaskunta järjestää vuosittain esim. Taksvärkkipäivän rahankeräyksen, pitää kahviota koulun ruokasalissa, auttaa veteraanijuhlien järjestelyissä, järjestää koulun perinteiset vappunaamiaiset ja toimii oppilaiden aloitteiden pohjalta viihtyvyyden säilyttämiseksi. Hallituksen kokouksien esityslistat ja kokousten pöytäkirjat ovat esillä ennen ja jälkeen kokouksia Oppilaskunnan omalla ilmoitustaululla opehuoneen vieressä.

Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat

Sari Joenperä ja Marja-Liisa Häggblom


Tukioppilaat


Tukioppilaat ovat ysiluokkalaisia

Tukioppilaiden eli tukareiden tehtävänä on tukea seiskaluokkalaisia, auttaa ongelmissa, antaa turvallisuuden tunne, antaa tietoa eri asioista: harrastuksista, avunsaantimahdollisuuksista ym., auttaa pienimmissäkin asioissa, etteivät ne kasva suuriksi ongelmiksi.

Tukioppilaana oleminen kasvattaa vastuuseen ja auttaa kehittymään ihmissuhteiden parissa.

Koulutuksesta saa tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten. Taustatukena on Mannerheimin lastensuojeluliiton Pirkkalan paikallisosasto.

Tukioppilastoimintaa ohjaavat opettajat

Piia Alho ja Anna-Maija Eskola


Koulun kerhot


Bändikerho

Bändikerho on tarkoitettu kaikille soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneille 7.-9.-luokkalaisille. Kerhoon voi tulla, vaikka ei osaisi ennestään soittaa - kerhossa oppii kaiken tarpeellisen. Kerholaiset voivat vaikuttaa soitettavaan ohjelmistoon. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin musiikkiluokassa 212 klo 14.40-15.40. Vetäjänä toimii musiikin opettaja Heli Setälä. Ilmoittaudu bändikerhoon musiikin opettaja Heli Setälälle.