Opiskeluterveydenhuollon tarkoitus ja tavoitteet

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja Pirkkalassa sijaitsevassa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevat.


Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen

Terveystarkastukset

  • 1. lk terveydenhoitajan tarkastus
  • 2. lk lääkärintarkastus / kutsuntatarkastus


Maksut

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveydenhoitajan terveystarkastukset, koulukuraattorin ja  -psykologin sekä psykiatrisen sairaanhoitajan käynnit ovat maksuttomia. Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille. Peruuttamattomasta, käyttämättä jätetystä lääkärin vastaanottoajasta peritään voimassaoleva peruutusmaksu 18 vuotta täyttäneiltä.

Terveyskeskuksen asiakasmaksut