Suupanniityn koulussa opiskellaan vuosiluokailla 7-9

Koulussamme toimii perusopetusryhmien lisäksi jokaisella vuosiluokalla oma pienryhmä ja  9- vuosiluokkalaisten joustavan perusopetuksen ryhmä JOPO sekä vaativan erityisopetuksen tukiluokka. 

Suupanniityn koulu luo pohjaa oppilaittensa onnistuneelle elämälle ajanmukaisin ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Koulussamme kasvaa vastuuntuntoisia nuoria, joilla on laaja yleissivistys ja terve itsetunto. Koulumme oppilailla on valmiudet kohdata tulevan elämän haasteet suvaitsevina ja oikeudenmukaisina kansalaisina.


Koulumme viisi perusperiaatetta

  1. Laajan yleissivistyksen hankkiminen
  2. Vastuuntunnon kehittäminen
  3. Terveen itsetunnon kehittäminen
  4. Suvaitsevaisuuteen kasvaminen
  5. Oikeudenmukaisuuden sisäistäminen

Opintojen jaksotus lukuvuonna 2021 - 2022

  1. jakso ti 1.08.2021 - pe 08.10.2021
  2. jakso ma 11.10.2021 - ke 22.12.2021
  3. jakso ma 10.01.2022 - pe 18.03.2022
  4. jakso ma 21.03.2022 - la 04.06.2022  

Tet-viikot, työelämään tutustuminen

9. lk viikot 46-47/2021

8. lk viikot 13-14/2022

Varikko-opetus

Varikko-opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaita, joilla on jossain aineessa oppimisvaikeuksia tai muita tuen tarpeita. 
Varikko-opetuksesta vastaavat:

Vatula Outi erityisopettaja, 7-luokat p. 050 562 7713
von Essen Marjo erityisopettaja, 8-luokat p. 050 540 0736
Tuominen Kaisa erityisopettaja, 9-luokat p. 050 345 7703
Ahonen Alisa kielet p. 044 486 1992
Jurvela Terhi äidinkieli
Räihä Sauli matematiikka p.044 486 2116

Pienluokkaopetus

Suupanniityllä toimii kolme pienluokkaa

Kauppinen Ulla erityisopettaja, 7. luokka p. 050 372 2857
Orava Jaana erityisopettaja, 8. luokka p. 050 567 6023
Seppälinen Saara erityisopettaja, 9. luokka p. 050 912 9016


JOPO eli joustava perusopetus

Peruskoulun viimeisen vuoden voi suorittaa JOPO-luokalla. Jopo-luokalle haetaan 8. luokan keväällä.

JOPO-luokka on tarkoitettu oppilaille, jotka suuntautuvat käytännölliseen ja toiminnalliseen tekemiseen ja haluavat oppia mielummin tekemällä kuin lukemalla. Jopo on hyvä oppiskelupaikka oppilaille, jotka haluavat nostaa arvosanojaan ja jotka eivät vielä tiedä jatkokoulutustoiveitaan peruskoulun jälkeen. Jopolla on kolme kahden viikon mittaista työssäoppimisjaksoa ja oppimisympäristönä ei ole vain koulu, vaan myös useat tutustumiskohteet kuten esim. ammattioppilaitokset, yritykset, leirikoulut ja muut opiskelua tukevat käyntikohteet.

Jopolle otetaan vuosittain enintään 12 oppilasta. Luokkaa opettaa erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja.  Lähes kaikki aineet opiskellaan oman luokan kanssa omassa luokassa. Valinnaisaineet opiskellaan ryhmässä, jossa on muitakin saman aineen valinneita oppilaita. 

Katajamäki Heikki erityisopettaja p. 050 435 0258


Tukiluokka 

Suupanniityn koulun alaisuudessa toimii Pirkkalan kunnan tukiluokka. Tukiluokka on tarkoitettu sellaisille oppilaille, joilla on tilapäisesti vaikeuksia selvitä normaalista koulun arjesta. Tukiluokalla toimii työparina erityisopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Opiskelu tukiluokalla on räätälöity kunkin oppilaan tarpeisiin. Tukiluokka toimii erillisissä tiloissa pienen matkan päässä pääkoululta. 

Jaakkola Petri erityisopettaja p. 044 486 1153


Liikuntapainotteinen luokka

Suupanniityn koululla on kolme liikuntapainotteista luokkaa, yksi jokaisella ikäluokalla. Liikuntaluokkalaisten valinnaisuus painottuu liikuntaan. Luokalle otetaan vuosittain 20 oppilasta erillisten pääsykokeiden pohjalta. Liikuntaluokalle haetaan 6. luokan keväällä tammikuussa. Liikuntatestit järjestetään helmikuun aikana.