Omaishoidon tuki 


Omaishoitaja pitää huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyvästä läheisestään, joka ei selviydy arjentoiminnoista itsenäisesti. Omaishoitajalla on kokonaisvastuu hoidettavasta. Omaishoidon perustana on, että hoidettavan läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen.  

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden tulee täyttyä, että tukea voidaan myöntää. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinnissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tukea myönnetään hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.  

Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion ja lakisääteiset vapaapäivät. Vapaapäiviä voidaan järjestää esimerkiksi lyhytaikaishoidossa tai palvelusetelin avulla asiakkaan kotona.

Lisätietoa omaishoidon tuesta antaa Ikäneuvo-neuvontapuhelin 040 733 3949 arkisin klo 8.30-16.

Omaishoidon tuen hakemuslomake (yli 65-vuotiaat)


Omaolon arvio omaishoitotilanteesta

Omaolo.fi -verkkopalvelussa voit täyttää kyselyn jos sinä tai läheisesi olette harkinneet omaishoidon tuen hakemista. Sinä tai läheisesi voisitte saada tukea esimerkiksi silloin, kun tarve hoidolle, huolenpidolle tai valvonnalle on jatkuvaa ja päivittäistä. Kysely auttaa arvioimaan oikeutta omaishoidon tukeen. Kysely on suuntaa antava eikä se ole päätös palvelun saamisille.
Siirry Omaolo.fi -palveluun