Oikomishoitoon pääsy

Pirkkalan kunnassa oikomishoitoa tehdään pääsääntöisesti vain alle 18-vuotiaille. Tarkastuskäynneillä seurataan lapsen ja nuoren purentaa sekä arvioidaan oikomishoidon tarvetta. Oikomishoidon tarve arvioidaan 10-portaisella asteikolla. Hoidon paras ajankohta arvioidaan yksilöllisesti. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri päättää oikomishoidon aloituksesta ja laatii hoitosuunnitelman.


Ennen oikomishoitoa

Ennen oikomishoitoa tulee hampaat olla hoidettu perushoidossa. Oikomista ei voida aloittaa, jos hampaissa on hoitamattomia reikiä, hammaskiveä tai ientulehdusta. Oikomisen aloitus edellyttää myös hyvää suuhygieniaa. Hyvä suuhygienia tarkoittaa sitä, että hampaat on harjattu kaksi kertaa päivässä hyvällä tekniikalla niin, että ienrajoihin ei ole jäänyt bakteeripeitteitä eli plakkia.


Oikomishoidon aikana

Oikomishoidon aloituksessa sitoutuu samalla noudattamaan varattuja aikoja ja annettuja ohjeita. Oikomishoito keskeytetään, jos annettuja ohjeita ei noudateta tai peruuttamattomia poisjääntejä on enemmän kuin kolme.

Jos oikomiskoje häviää tai hajoaa huolimattomuuden takia, joutuu uuden kojeen maksamaan itse. Oikomiskojeet kannattaa säilyttää aina niille tarkoitetussa rasiassa ja pitää lemmikkieläinten ulottumattomissa.