Pirkkalan nuorten neuvosto on 13–18 -vuotiaiden pirkkalalaisten nuorten poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttamistoimielin. Nuorten neuvoston toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoisuuteen.

Nuorten neuvosto on mukana vaikuttamassa

Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa kunnan eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Nuorten neuvosto haluaa vaikuttaa asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumiseen.

Haluaisitko mukaan toimintaan?

Nuorten neuvoston kausi kestää 2 vuotta. Jäsenet valitaan avoimen haun kautta ja Pirkkalan yläkoulujen, lukion sekä nuorisopalveluiden nimeäminä. Seuraavan kerran Nuorten neuvostoon voi hakea vuonna 2021.

Nuorten neuvosto toimii kuntalain 26 §:n mukaisena nuorten vaikuttajaryhmänä, jonka tehtävänä on pirkkalalaisten lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittäminen, kunnallisen päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tuominen lähemmäksi nuoria, nuorten näkökulman tuominen kunnalliseen päätöksentekoon sekä esityksien, aloitteiden ja lausuntojen valmisteleminen kunnan toimielimille ja muille tahoille ajankohtaisista ja nuorten tärkeäksi kokemista asioista. Lisäksi neuvosto edistää nuorten demokratiakasvatusta, kouluttaa itseään säännöllisesti, kehittää ja vakiinnuttaa toimintaansa ja asemaansa kunnassa sekä kirjoittaa toimintasuunnitelmansa vuosittain loka-marraskuussa. Nuorten neuvosto tekee yhteistyötä muiden kuntalain 26 §:n mukaisten nuorten vaikuttajaryhmien kanssa seudullisesti ja valtakunnallisesti sekä kunnan muiden lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien, kuten lasten parlamentin kanssa.

Nuorten neuvoston jäsenet

Nuorten neuvoston puheenjohtajana toimii Peetu Ojala ja varapuheenjohtajana Aya Al-Shmes. Heidän toimikautensa kestää nykyisen neuvoston viimeisen toimintavuoden loppuun 31.7.2021 saakka.

Pirkkalan nuorten neuvostoon kuuluu yhteensä yksitoista (11) iältään 13–18 -vuotiasta nuorta. Paikat jakautuvat eri edustajatahojen kesken seuraavasti: Suupanniityn koulu 2 paikkaa, Nuolialan koulu 2 paikkaa, Pirkkalan yhteislukio 2 paikkaa, Pirkkalan nuorisopalvelut 3 paikkaa ja avoimen haun 2 paikkaa. Pirkkalan kunnanhallitus asettaa nuorten neuvoston mainittujen edustajatahojen nimeämistä jäsenistä ja avoimen jäsenhaun jäsenistä. Toimikaudeksi 2019–2021 Pirkkalan nuorten neuvostoon on nimetty seuraavat jäsenet:

Suupanniityn koulu

Vuorenpää Ava
Shaker Zahra

Nuolialan koulu (yläkoulu)

Inkinen Aarni
Kuusisto Jeru

Pirkkalan yhteislukio

Auer Pyry
Kortesmaa Niklas

Pirkkalan nuorisopalvelut

Al-Shmes Aya
Kantola Heidi
Kilpijoki Olivia

Avoimen jäsenhaun kautta nimetyt

Ojala Peetu
Peltoniemi Maria

Nuorten neuvoston edustaja valtuustossa

Pirkkalan hallintosäännön 12 luvun 7 §:n mukaan nuorten neuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorten neuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.

Nuorten neuvosto nimesi 27.8.2020 valtuuston kokouksiin edustajakseen Aarni Inkisen ja varaedustajaksi Ava Vuorenpään nykyisen  neuvoston viimeisen toimintavuoden loppuun 31.7.2021 saakka.

Seuraa meitä somessa

Löydät meidät Instagramista nimellä pirkkalannune.