Pirkkalan nuorten neuvosto on 13–18-vuotiaiden pirkkalalaisten nuorten poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttamistoimielin. Nuorten neuvoston toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoisuuteen.

Katso Pirkkalan nuorten neuvoston esittelyvideo tästä.

Nuorten neuvosto on mukana vaikuttamassa

Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa kunnan eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen. Nuorten neuvosto haluaa vaikuttaa asioihin, jotka liittyvät esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumiseen. 

Nuorten neuvosto toimii kuntalain 26 §:n mukaisena nuorten vaikuttajaryhmänä,  jonka tehtävänä on pirkkalalaisten lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittäminen, kunnallisen päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tuominen lähemmäksi nuoria, nuorten näkökulman tuominen kunnalliseen päätöksentekoon sekä esityksien, aloitteiden ja lausuntojen valmisteleminen kunnan toimielimille ja muille tahoille ajankohtaisista ja nuorten tärkeäksi kokemista asioista. Nuorten neuvosto tekee yhteistyötä muiden kuntalain 26 §:n mukaisten nuorten vaikuttajaryhmien kanssa seudullisesti ja valtakunnallisesti sekä kunnan muiden lasten ja nuorten vaikuttajaryhmien, kuten lasten parlamentin kanssa.

Nuorten neuvoston jäsenet toimikaudella 2021-2023

Pirkkalan nuorten neuvostoon kuuluu yhteensä yksitoista (11) iältään 13–18 -vuotiasta nuorta. Paikat jakautuvat eri edustajatahojen kesken seuraavasti:

  • Suupanniityn koulu 2 paikkaa,
  • Nuolialan koulu 2 paikkaa,
  • Pirkkalan yhteislukio 2 paikkaa,
  • Pirkkalan nuorisopalvelut 3 paikkaa ja
  • avoimen haun 2 paikkaa.

Pirkkalan kunnanhallitus asettaa nuorten neuvoston mainittujen edustajatahojen nimeämistä jäsenistä ja avoimen jäsenhaun jäsenistä. Toimikaudeksi 2021–2023 Pirkkalan nuorten neuvostoon oli nimetty seuraavat jäsenet:

Suupanniityn koulu

Nooa Kujansuu
Eljas Lampinen

Nuolialan koulu (yläkoulu)

Veera Greus
Tuukka Koivisto

 

Pirkkalan yhteislukio

Zahra Shaker (puheenjohtaja)
Aya Al-Shmes 

 

Pirkkalan nuorisopalvelut

Ella Kanersalo
Ariel Vuorenpää
Ava Vuorenpää 

Avoimen jäsenhaun kautta nimetyt

Peetu Ojala
Aleksi Lahdensuu

Nuorten neuvoston edustaja valtuustossa

Pirkkalan hallintosäännön mukaan nuorten neuvosto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorten neuvoston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.Seuraa meitä somessa

Löydät meidät Instagramista nimellä pirkkalannune.