Nuorisopsykiatrinen hoito

Nuorisopsykiatriseen tiimin asiakkaiksi voidaan ottaa 13–18 -vuotiaita Vesilahdella asuvia tai opiskelevia psyykkisistä oireista kärsiviä nuoria. Asiakaskuntaan kuuluvat nuoret ovat tavallisesti yläkoululaisia, ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevia.


Miten hoitoon hakeudutaan

Nuorisopsykiatriseen tiimiin hakeudutaan lähetteellä (esim. kuraattori, koululääkäri, terveydenhoitaja). Ensikäynti pyritään toteuttamaan noin kuukauden kuluessa. Palvelut ovat maksuttomia.


Hoitokäytännöt

Nuorisopsykiatriseen tiimiin kuuluu kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä nuorisopsykiatri. Hoito suunnitellaan yhdessä nuoren ja vanhempien kanssa. Hoito aloitetaan kolmella arviointikäynnillä, johon yleensä sisältyy myös nuorisopsykiatrin ja vanhempien tapaaminen. Arviointikäyntien pohjalta mietimme yhdessä hoidon jatkot ja tavoitteet. Hoito sisältää keskustelutukikäyntejä sekä tarvittaessa lääkehoidon aloitus ja seuranta. Teemme yhteistyötä mm. koulun, etsivän nuorisotyön ja sosiaalitoimen kanssa.

Nuoren tilanteesta riippuen apua voidaan hakea eri tahoilta. Akuuteissa tilanteissa ota yhteys päivystykseen.