Aikuisuus elämänvaiheena alkaa nykyään noin kahdenkymmenen vuoden korvilla. Nuoret kohtaavat aikuisuuteen siirtyessään nopeita ja suuria elämänmuutoksia. Nuoruuteen kuuluu irtaantumista lapsuudenkodista ja vanhemmista, sekä omien asioiden itsenäisen hallinnan aloittamista. Monet merkkipaalut, kuten taloudellinen itsenäisyys, saavutetaan vähitellen. Omilleen muuttaminen, työelämään astuminen ja opintojen aloittaminen tapahtuvat kuitenkin kaikki usein samoihin aikoihin, mikä tekee muutoksista entistä tuntuvampia.


Osa valmistuu opinnoista ja suuntaa kohti jatko-opintoja, kutsuntaikäiset suorittavat armeijan/siviilipalveluksen, osa siirtyy työelämään, muuttaa omilleen tai perustaa perheen. Jokaisen elämänpolku on yksilöllinen kokonaisuus. Monille itsenäistyminen tuottaa ilon ja jännityksen tunteita. Itsenäistyminen tuo mukanaan uusia vapauksia ja vastuu omista valinnoista tuntuu hyvältä. Toisille siirtymät voivat kuitenkin olla vaikeita. Vaikeudet voivat liittyä taloudelliseen epävarmuuteen, yksinäisyyteen tai esimerkiksi epävarmuuteen omasta tulevaisuudesta. Usein tuntemukset myös vaihtelevat. Äärimmillään vaikeudet tarkoittavat syrjäytymistä, joka voi alkaa, jos uu­teen rooliin sopeutuminen ei onnistukaan esimerkiksi opiskelu- tai työelämässä. Myös päihteet saattavat viedä mennessään, jolloin muista elämän osa-alueista voi olla vaikea pitää kiinni.


Arkipäivän harmituksien vähentämiseen kehitetty OmaOlon -valmennusohjelma auttaa hallitsemaan vastoinkäymisten kohtaamisessa syntyvää harmitusta sekä kielteisiä tuntemuksia ja reaktioita. Asenteita voi halutessaan muuttaa ja reaktioita voi hallita paremmin. Ohjelman harjoitteet sisältävät tehtäviä ja tietoa aiheesta. Tavoite on, että valmennukseen osallistuvat saavat parempia valmiuksia sietää arjen pieniä vastoinkäymisiä niin, että vastoinkäymiset harmittaisivat vähemmän ja lyhyemmän aikaa. Parhaimmillaan valmennuksen myötä joitakin tilanteita ei ehkä edes koe vastoinkäymiseksi. Arkielämän sujuvampi kulku ja myönteisempi asenne auttavat myös selviämään elämän isommista vastoinkäymisistä. Valmennusohjelman avautuminen vaatii tunnistautumisen.


Aikuistumisen myötä mahdollisuudet itsenäiseen elämään lisääntyvät ja tunne oman elämän hallinnasta voimistuu. Suurin osa nuorista aikuistuu ja itsenäistyy ilman suuria haasteita. Vaikeuksien tunnistaminen ei kuitenkaan ole häpeä, vaan päinvastoin: apua, tukea ja vinkkejä itsenäistymiseen kannattaa hakea ajoissa. Ajankohtaiseksi voi tulla erilaisten sosiaalietuuksien hakeminen (Kela:n opinto- ja asumisetuudet tai erilaiset perhe-etuudet), jatko-opintoihin liittyvät kysymykset, työllistymisen haasteet, muutokset terveydentilassa tms. Kunnalla, oppilaitoksissa ja kolmansilla sektoreilla on erilaisia tukipalveluja. Palveluihin voi hakeutua, joko ottamalla itse yhteyttä tai ohjatusti jonkin toisen toimijan kautta.

Tutustu myös itsenäistyvän nuoren roolikarttaan!Kohtaamispaikat

Nuoret aikuiset eli Pirkkalan K18-väki

Seuriksen illoissa tapaa kaikenikäisiä nuoria ja nuoria aikuisia 15−35:n, jopa 40 vuoden väliltä.

Messin kohtaamispaikka

Messin kohtaamispaikka on suunnattu kaikille 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille. Messin kohtaamispaikassa tuetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä oman itsensä että yhteisön kehittymistä. Toiminta on päihteetöntä ja maksutonta. Aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 10:00-15:00.

 

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluilla edistetään hyvinvointia. Kurkista kulttuuripalveluiden tarjonnasta itselle mielenkiintoinen toiminta.Vastavalmistunut, oletko ilman työpaikkaa? Tämä Tärppi on sinulle!

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

 

TUKEA ELÄMÄÄN

 

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja Pirkkalassa sijaitsevassa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskelevat. Lisätietoa kutsuntatarkastuksista.


Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan tavoitteena on seksuaaliterveyden edistäminen ja ylläpitäminen. Neuvolakäynnin yhteydessä voidaan käsitellä myös ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja ongelmia. Alle 25-vuotias kuntalainen tai Pirkkalassa sijaitsevan toisen asteen oppilaitoksen ulkopaikkakuntalainen opiskelija kuuluu maksuttoman raskauden ehkäisyn hoidon piiriin.


Suun terveydenhuolto

Suunterveyden ylläpitämiseksi avainasemassa ovat terveelliset elintavat, suun ja hampaiden itsehoito sekä säännölliset suun terveydenhuollon tutkimukset. Lue lisää suun omahoidosta!

Etsivä nuorisotyö

Tarjoaa 18-29 -vuotiaille pirkkalalaisille nuorille, maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksellista, nuorisolain mukaista palvelua. Etsivät auttavat nuoria saavuttamaan tarvitsemansa palvelut, esim. työnhakuun, asumiseen, toimeentuloon, terveyteen tai harrastuksiin liittyen.


 

ERITYISPALVELUIDEN TUKI

 

Vammaispalvelut

Kaikkien lasten kasvun ja kehityksen tuen tarpeisiin vastataan ensisijaisesti yleisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta. Näitä palveluja ovat esimerkiksi neuvolapalvelut, neuropsykiatrinen valmennus ja sosiaalipalvelujen perhetyö. Mikäli vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja yleisten palvelujen kautta, voidaan palveluja järjestää vammaispalvelulain nojalla. Lisäksi kehitysvammaiselle henkilölle voidaan järjestää palveluja kehitysvammalainsäädännön nojalla, mikäli vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole riittäviä. Linkki ohjaa Tukea elämiseen sivustolle, josta voit valita palvelut Avun tarvitsija -otsakkeen alta kehitysvammainen tai vammainen.