Neuvolan perhetyö

Perheohjaajan tuki on maksutonta keskustelu- ja ohjausapua pääsääntöisesti perheen kotona. Perheohjaaja toimii yhteistyössä neuvolan ja muiden lasta ja perhettä tukevien tahojen kanssa.

Perheohjaajan tapaamista tarjotaan kaikille ensisynnyttäjäperheille. Tapaamisen tarkoituksena on yhdessä tulevien vanhempien kanssa keskustella vauvaan, vauva-arjen sujumiseen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

 

Kenelle?

Perheohjaajan tuki on tarkoitettu vauvaa odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille.


Ota yhteyttä perheohjaajaan, jos

  • vauvan odotus askarruttaa
  • oma vanhemmuus kaipaa vahvistusta
  • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyy huolia
  • arki uuvuttaa
  • pari- ja perhesuhteissa on pulmia