Puistosuunnitelmassa on esitetty rantareitin linjaus Naistenmatkanlahden osuudelle, joka on osa Pyhäjärven rantareitin kokonaisuutta. Hanke koskee Rantaniityntien ja Virkaniementien välistä puistoaluetta.

Rantaan rakennettava puistokäytävä on kolme metriä leveä, valaistu ja talvikunnossapidettävä reitti lukuunottamatta eteläisintä rakennettavaa yhdyskäytävää rannasta Niemenmaantielle.

Suunnitemassa on pyritty siihen, että puistokäytävän ja pihojen väliin muodostuisi näkösuojaa istutettavaa kasvillisuutta tai maastonmuotoja hyödyntäen kuitenkin siten, ettei järvinäkymät pihoilta peittyisi. Käytävän varsille on esitetty kaksi selkänojallista penkkiä.

Pihojen ja järven välisellä osuudella puistokäytävä valaistaan pollarivalaisimilla, jolloin valopisteet eivät häiritse pihojen järvinäkymiä.

Metsäisellä osuudella, nykyisellä pumppaamolle vievällä käytävä ja Virkaniemen puoleisella yhdyskäytävällä valaistus hoidetaan pylväsvalaisimin.

Katujärjestelyitä Niemenmaantiellä muutetaan lisäämällä suojatie puistokäytävän jatkeeksi ja muotoillaan tonttiliittymän kohtaa kiveyksin ja reunakiven madalluksin.