Apua mielenterveyden ongelmissa

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa voi apua ja tukea saada monesta paikasta. Terveysasema on useimmiten ensisijainen paikka, josta apua voi kysyä ja hakea. Terveysaseman lääkärit, hoitajat  ja muu henkilökunta antavat apua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa ja sairaustiloissa ja ohjaavat tarvittaessa aikuispotilaat psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Terveyskeskuspsykologi antaa tarvittaessa keskusteluapua ja –hoitoa lähinnä lapsille sekä vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Äkillisiä traumaattisia tilanteita, esimerkiksi kuolemantapauksia varten on olemassa Pirkkalan terveyskeskuksen kriisiapu.

Taysin psykiatria järjestää Pirkkalan yhteistoiminta-alueen aikuisten mielenterveyspalvelut.


Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa lyhytkestoista keskustelutukea lieviin ja keskivaikeisiin masennuksiin, elämäntilannekriiseihin, ahdistuneisuuteen ja paniikkioireisiin yli 18-vuotiaille. Vastaanotolle voi hakeutua, jos tunnet tarvetta keskustella elämäntilanteeseesi tai psyykkiseen hyvinvointiisi liittyvistä asioista. Vastaanotolle hakeudutaan pääasiassa lääkärin lähetteellä.

Käynnit vaativat sitoutumista ja omaa motivaatiota työskennellä muutoksen eteen. Käynnit ovat maksuttomia.


Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut auttavat myös mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa monella tapaa. Samoin erilaiset järjestöt ja yhdistykset tarjoavat tukea ja apua.