Apua mielenterveyden ongelmissa

Mielenterveyteen liittyvissä asioissa voi apua ja tukea saada monesta paikasta. Terveyskeskus on useimmiten ensisijainen paikka, josta apua voi kysyä ja hakea. Terveyskeskuksen lääkärit, hoitajat  ja muu henkilökunta antavat apua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa ja sairaustiloissa ja ohjaavat tarvittaessa aikuispotilaat psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Terveyskeskuspsykologi palvelee pääasiassa äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaita raskausaikaan, vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa sekä tarjoaa keskustelutukea raskaus- ja pikkulapsiaikana ilmeneviin vanhempien masennus- ja ahdistuneisuusoireisiin.

Äkillisiä traumaattisia tilanteita, esimerkiksi kuolemantapauksia varten on olemassa terveyskeskuksen kriisiapu.

Taysin psykiatria järjestää Pirkkalan yhteistoiminta-alueen aikuisten mielenterveyspalvelut.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa lyhytkestoista keskustelutukea lieviin ja keskivaikeisiin masennuksiin, elämäntilannekriiseihin, ahdistuneisuuteen ja paniikkioireisiin yli 18-vuotiaille. Vastaanotolle voi hakeutua, jos tunnet tarvetta keskustella elämäntilanteeseesi tai psyykkiseen hyvinvointiisi liittyvistä asioista. Vastaanotolle hakeudutaan pääasiassa lääkärin lähetteellä.

Käynnit vaativat sitoutumista ja omaa motivaatiota työskennellä muutoksen eteen. Käynnit ovat maksuttomia.


Sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimiston mielenterveyspalveluja ovat ohjaus ja neuvonta, psykososiaalinen tuki sekä ostopalveluihin liittyvä päätöksenteko. Ostopalveluina järjestetään asumispalveluja, asumiseen ja elämänhallintaan liittyviä tukipalveluja sekä sosiaalista kuntoutusta. Ostopalveluihin ohjaus kunnan maksamana edellyttää sosiaalitoimiston aikuissosiaalityöntekijän ja tilanteen mukaan muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen yhdessä tekemää arviota asiakkaan tarpeesta.