Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä ja koskettavat monella tapaa meitä ihmisiä ja lähimmäisiämme.  Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa voi apua ja tukea saada monelta taholta ja palvelut ovat osin jaettu ikäryhmittäin.