Pirkkalan kunnan mittaustoimi tekee rakennusten sijainnin merkitsemisiä.

Pirkkalan kunnan alueella tonttien lohkomiset ja muut maanmittaustoimitukset kuten esimerkiksi rajan näytöt ja rajankäynnit sekä kiinteistömääritykset suorittaa Maanmittauslaitos. Maa-alueiden omistajatiedot, kiinteistörekisteritiedot sekä rasitustodistukset saa maanmittauslaitokselta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi