Linnakorven asemakaavan muutos, nro 263, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan muutoksella kortteliin monipuolisempi ja tehokkaampi liikerakentaminen kehätien välittömään yhteyteen.

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta suunnittelualueelle, joka sijoittuu Linnakorven kaava-alueelle kortteliin 2903 sekä tähän välittömästi liittyvälle EV-alueelle. Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto (Luonnos) pidetään nähtävillä 11.5.2020 –10.6.2022 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Valmisteluaineistosta (MRA 30 §) voi jättää mielipiteen ja alustavan lausunnon. 

Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi. Kaava-asiaa hoitaa arkkitehti Mika Raatikainen, puh. 050 4363 968.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 3.6. - 7.8.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajanvarauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.