Linnakorven asemakaavan muutos, nro 263, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan muutoksella kortteliin monipuolisempi ja tehokkaampi liikerakentaminen kehätien välittömään yhteyteen.

Tavoiteaikataulu OAS kesällä 2020 ja asemakaavaehdotus kesällä 2021.