Linnakallion asemakaavan laajennus, nro 244, tuli vireille vuoden 2012 kaavoituskatsauksella.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 8.1-7.2.2020.

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 29.5 - 28.6.2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 13.9.-13.10.2017 ja uudelleen 5.12.-5.1.2018.