Linnakallion asemakaavan laajennus, nro 244, tuli vireille vuoden 2012 kaavoituskatsauksella.

Kunnan valtuusto on hyväksynyt asemakaava 19.10.2020 §74, mutta kaavasta on valitettu. Siksi kaavaa ei ole kuulutettu lainvoimaiseksi.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 8.1-7.2.2020.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 29.5 - 28.6.2019. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 13.9.-13.10.2017 ja uudelleen 5.12.-5.1.2018.