Mistä lastensuojelussa on kyse?

Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat lyövät laimin lapsen hoidon tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta.

Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä joko sosiaalipäivystykseen tai lapsiperheiden sosiaalityöhön. Myös lapsi tai nuori voi itse hakea apua.

Huolen syynä voi olla esimerkiksi päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai lapsen hoidon laiminlyönti. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Selvityspyyntö lapsen tilanteesta tehdään lastensuojeluilmoituksella kirjallisesti tai soittamalla.

Lastensuojeluilmoitus ei itsessään tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta.

Sosiaalipäivystys

Virka-aikana sosiaalitoimisto

Akuutit sosiaaliset kriisitilanteet, lastensuojeluasiat ja lastensuojeluilmoitukset:

  • arkipäivisin klo 8.00 - 16.00
  • puh. 050 516 7886

Muina aikoina palvelee Tampereen sosiaalipäivystys

Virka-ajan ulkopuolella välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativat kriisitilanteet hoidetaan Tampereen kaupungin Sosiaalipäivystyksen toimesta.

  • virka-ajan ulkopuolella
  • puh. 0500 625 990