Mistä lastensuojelussa on kyse?

Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat lyövät laimin lapsen hoidon tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta.

Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä joko sosiaalipäivystykseen tai lapsiperheiden sosiaalityöhön. Myös lapsi tai nuori voi itse hakea apua.

Huolen syynä voi olla esimerkiksi päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai lapsen hoidon laiminlyönti. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Selvityspyyntö lapsen tilanteesta tehdään lastensuojeluilmoituksella kirjallisesti tai soittamalla.

Lastensuojeluilmoitus ei itsessään tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta.


Sosiaalipäivystys

Voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa tilanteissa, kuten akuutit sosiaaliset kriisitilanteet, lastensuojeluasiat ja lastensuojeluilmoitukset.

Sosiaaliviranomaisen arviointia vaativat kriisitilanteet hoidetaan Tampereen kaupungin sosiaalipäivystyksen toimesta. Tampereen sosiaalipäivystyksen tavoitat joka päivä numerosta 0500 625 990. Numero palvelee ympäri vuorokauden.