Lastenneuvolan tarkoitus ja tavoitteet

Lastenneuvolatoiminnan työmuotoina ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät keskustelut, tutkimukset ja rokotukset. Tapaamiset perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin, paikkakuntakohtaisesti sovellettuna ja vanhempien toiveita huomioiden.

Tavoitteena on edistää koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään saakka. Vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta tuetaan, vanhempien omia voimavaroja lapsensa kasvattajana vahvistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Teemme moniammatillista yhteistyötä päivähoidon, sosiaalitoimen sekä perheneuvolan kanssa.