Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteeseen

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut.

Sosiaalipalveluja järjestetään lapsen ja perheen tuen tarpeen mukaan. Kaikissa lasta koskevissa toimissa huomioidaan ensisijaisesti lapsen etu.

Oikea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla pyritään ehkäisemään pidempiaikaisen tuen tarvetta.

Milloin tarvitaan lastensuojelua?

Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, jos

  • lapsen terveys tai kehitys vaarantuu ja
  • sosiaalipalvelut eivät riitä ja tarvitaan lastensuojelulain mukaisia tukitoimia tai
  • sosiaalipalvelut riittäisivät, mutta  perhe ei halua ottaa vastaan välttämättömiä palveluja ja sen takia tarvitaan lastensuojelun osaamista ja tukitoimia