Kotipalvelun tavoitteena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista, vanhempien voimavaroja sekä lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä. 

Palvelutarvetta arvioidessa määritellään työskentelyn tavoitteet ja arvioitu kesto yhdessä perheen kanssa.

Kotipalvelua annetaan

  • sairauden
  • synnytyksen
  • vamman tai
  • muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai
  • erityisen elämäntilanteen perusteella

perheille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen lastenhoidosta, kasvatuksesta sekä muista jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä.

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista.

Kotipalvelun maksu määräytyy kunnanhallituksen määrittelemän sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen taksan mukaisesti.