Vanhemman tapaaminen on lapsen oikeus

Lapsella on oikeus tavata vanhempaansa tämän luona tai muualla tai pitää yhteyttä muulla tavalla vanhempaansa. Tämä on molempien vanhempien vastuulla.

Tapaamissopimus

Tapaamissopimuksessa voidaan määritellä tapaamisten ajankohdat viikolla ja viikonloppuisin sekä lomilla ja juhlapyhinä. Samalla voidaan sopia muusta yhteydenpidosta, kuljetuksista ja tapaamismatkakulujen jakamisesta.

Vanhemmat, jotka eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisista voivat hakea sovittelua käräjäoikeudesta.

Asiantuntija-avusteisen sovittelun huoltoriitojen sovittelijana toimivat tuomari sekä lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija.

Jos vanhemmat eivät edelleenkään pysty sopimaan lapsen asioista, käräjäoikeus voi päättää asiasta.

Valvotut tapaamiset

Valvotut tapaamiset ovat myös mahdollisia joissakin tilanteissa perustellusta syystä, esimerkiksi tapaajavanhempi ei pysty huolehtimaan lapsesta tai viime tapaamisesta on kulunut pitkä aika. Asiasta voidaan sopia lastenvalvojan luona tai käräjäoikeus voi päättää asiasta. Tapaamiset voivat olla tuettuja, valvottuja tai on tarve ns. valvotuille vaihdoille.