Huoltaja päättää lapsen asioista

Huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitamista ja päätöksentekoa lapsen asioista. Huoltaja päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista ja muista lapsen henkilökohtaisista asioista.

Huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, mahdollistaa läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä ja vaalia muita ihmissuhteita.

Huollosta sopiminen

Avioliitossa molemmat vanhemmat ovat huoltajia. Eron tai lapsen isyyden/äitiyden selvittämisen yhteydessä vanhemmat voivat laatia sopimuksen yhteishuollosta tai yksinhuollosta. Ennen lapsen syntymää lapsen tunnustava henkilö saa huoltajuuden siinä yhteydessä 1.12.2019 alkaen. Huoltomuoto ei vaikuta lapsen elatukseen tai tapaamisiin.

Lastenvalvojan luona voidaan myös sopia tietojensaantioikeudesta vanhemmalle tai muulle henkilölle, joka ei ole huoltaja. Tietojensaantioikeus koskee joko viranomaisia tai yksityisiä palveluntuottajia. Se voi olla yleinen tai se voidaan rajata koskemaan tiettyjä asioista, esimerkiksi terveydenhoitoa tai tahoja, esimerkiksi päiväkotia ja koulua.

Jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, he voivat sopia lapsen edun mukaisesta tehtävienjakohuollosta. Joku huoltajista voi päättää yksin esimerkiksi lapsen terveysasioista.

Oheishuolto

Huolto voidaan uskoa muulle henkilölle kuin vanhemmalle (oheishuolto). Tällöin joku muu henkilö on vanhemman tai vanhempien ohella lapsen huoltaja. Oheishuoltaja saa oikeudet päättää lapsen asioista muiden huoltajien kanssa. Hänestä ei kuitenkaan voi tulla lapsen elatusvelvollista. Oheishuoltajalta tarvitaan suostumus tehtävään.