Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos lapsi ei asu vanhemman luona eikä tämä muulla tavalla huolehdi lapsen elatuksesta. Tällöin voidaan laatia elatussopimus lastenvalvojalla, jolloin elatusapu on myös ulosottokelpoinen ja oikeuttaa tarvittaessa elatustukeen Kelalta.

Elatuskyky arvioidaan

Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja vanhempien elatuskyvystä. Lapsen elatuksen tarve määräytyy iän mukaisesti (0-6-vuotiaat, 7-12-vuotiaat ja yli 13-vuotiaat).

Lisäksi huomioidaan lapsen asumismenot, päivähoito- ja kerhomaksut, vakuutusmaksut, erityiset harrastukset ja erityiset terveydenhuoltomenot.

Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän käytettävissä olevat tulonsa ja varansa ja muu elatusvastuunsa.

Elatusavun määrä

Lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi on käytössä oikeusministeriön julkaisema ohje, joka on luonteeltaan suositus.  Laskelman antamaa tulosta voidaan käyttää apuna sovittaessa elatusavun määrää.  Myös vuoroasumisessa on mahdollista laatia elatussopimus.

Elatusvastuu

Vanhemman ensisijainen elatusvastuu päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta, mutta lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin perusteella vanhemmalta koulutusavustusta, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset.

Kelan elatustuki

Jos vanhempi laiminlyö elatusavun maksamisen, se voidaan periä häneltä. Lapselle voidaan maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusmaksut, elatusapu on vahvistettu Kelan maksamaa elatustukea pienemmäksi tai jos isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea haetaan Kelalta.