Asumista ratkaistaessa on huomioitava mm. lapsen arkiset hoitoasiat, vanhempien lapselle käytettävissä oleva aika, päivähoidon ja koulunkäynnin järjestyminen ja toisen vanhemman tapaamiset. Virallinen väestökirjalain mukainen asuinpaikka voi olla vain yhdessä kodissa, jonka mukaan määräytyvät tietyt palvelut. Sopimukseen kirjataan virallinen asuinpaikka.

Vuoroasuminen edellyttää vanhempien hyvää yhteistyökykyä. Lapsen ikä ja persoonallisuus on huomioitava asiaa ratkaistaessa.

Vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle muuttoaikeestaan hyvissä ajoin ja mielellään kolme kuukautta ennen muuttoa, mikäli se vaikuttaa huollon ja tapaamisoikeuden toteuttamiseen.