Lähimetsien hoitotöitä ja puiden kaatoa tehdään vuosittain eri alueilla. Työt alkavat normaalisti elo-syyskuussa ja päättyvät viimeistään maaliskuun puoleen väliin mennessä, lintujen pesimiskauden alkaessa.

Pääsääntöisesti hoito on huonokuntoisten puiden poistoa ja puuston harvennusta, jotta jäljelle jäävät puut saavat kasvutilaa. Valoisuuden lisääntyessä myös metsän taimettuminen mahdollistuu.

Paikoin alueilla vain harvennusraivataan jo syntynyttä taimikkoa. Alueelle normaalisti jätetään maapuista risuja sekä pökkelöitä luonnon monimuotoisuutta ajatellen.

Raivausten jälkeen puut ja ylimääräiset risut noudetaan keskitetysti pois hakkuualueilta


Hoitoalueet 2022

  • Takamaan alueella aloitetaan metsien hoitotyöt 1.3 puiden harvennuksella. Myöhemmin hoito jatkuu konetöillä, jolloin alueen läheisyyteen ei saa mennä. Työ valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. Alueen asukkaita on tiedotettu erikseen. Kuva hoitoalueesta ja tarkempi uutinen.
  • Niemenmaalla aluen metsien hoitotyöt alkavat 17.1 Loivapolun ja Jyrkkäpolun välisellä metsä alueella. Alueella poistetaan huonokuntoisia puita ja paikoin harvennustöitä.


Hoitoalueet 2021

  • Haavistotien alue ja Ollikantien 30:n kohdalla oleva lähimetsäalue. Alueelta poistetaan huonokuntoisia puita ja siistitään lähimetsää. Työ valmistunut.
  • Vaarallisia, huonokuntoisia puita poistetaan Loukonniementien pohjoispuolella olevassa puistometsässä ja kevyttä harvennusta tehdään Isomäenkujan länsipuolen puistoalueella. Työaika joulukuu 2021.