Kurikan asemakaavan laajennus, nro 261, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan laajennuksella korkeatasoista kaupunkipientalo jaa kerrostaloasumista laajentaen sekä ehyettäen yhdyskuntarakennetta joukkoliikenteen latukäytävän läheisyydessä yleiskaavan mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 4.11. - 4.12.2020 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai ajanvarauksella suullisesti Partolan toimipisteessä maankäytön osastolla.

Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.