Kurikan asemakaavan laajennus, nro 261, tuli viereille 20xx kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan laajennuksella korkeatasoista kaupunkipientalo jaa kerrostaloasumista laajentaen sekä ehyettäen yhdyskuntarakennetta joukkoliikenteen latukäytävän läheisyydessä yleiskaavan mukaisesti.

Tavoiteaikataulu on OAS syksyllä 2020 ja asemakaavaehdotus keväällä 2021.