Seuraavat kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021. Kuntavaaleissa valitaan 43 valtuutettua Pirkkalan valtuustoon. Valituiksi tulleet uudet valtuutetut aloittavat toimikautensa 1.6.2021.

Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokaslistojen yhdistelmä (nähtävillä mm. äänestyskopeissa) laaditaan keskusvaalilautakunnan toimesta 18.3.2021. Ulkovaalimainonta aloitetaan keskiviikkona 31.3.2021.

Kunnanhallitus päätti 18.1.2021 Pirkkalan alueen ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista.

Äänioikeus - kuka saa äänestää

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

Ilmoitus äänioikeudesta tulee kotiin

Digi- ja väestötietovirasto pitää äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää viimeistään 25.3.2021 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.