Kuntavaalien uusi vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021.

Kuntavaaleissa valitaan 43 valtuutettua Pirkkalan valtuustoon. Valituiksi tulleet uudet valtuutetut aloittavat toimikautensa 1.8.2021 ja se kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.


Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan keskusvaalilautakunnan toimesta 14.5.2021. Yhdistelmä on nähtävillä mm. kunnan kotisivuilla, kunnan Asiointipisteessä ja ennakkoäänestysaikana ennakkoäänestyspaikoissa sekä vaalipäivänä 13.6.2021 äänestyspaikoissa.

Äänioikeus - kuka saa äänestää

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 24.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

Ilmoitus äänioikeudesta tulee kotiin

Digi- ja väestötietovirasto pitää äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Äänioikeusrekisteriin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää viimeistään 20.5.2021 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.