Vaakuna ja tunnukset

Pirkkalan kunnan vaakuna

Pirkkalan kunnan vaakunan on piirtänyt G.von Numers vuonna 1951. Vaakuna on sisäasiainministeriössä vahvistettu. Kilpi halkoinen ja turkiskorokatkoinen hopea-punainen. Turkiskoro viittaa pirkkalaisten entisen mahtavuuden perustaan, turkiskauppaan.

Vaakunassa esiintyvä ns. turkiskoro on kansainvälisenä heraldisena ilmaisuna saatu turkiseläimen häntää tyylittelevästä kuviosta. Aihe viittaa siis pirkkalaisten kuuluisiin pohjanretkiin.

Vaakunan käyttöluvista päättää Pirkkalan kunnan pormestari.


Nimikkolajit

Pirkkalan nimikkolajiksi valittu Pirkkalankoivu (Betula pendula f. bircalensis). Kunnan toinen nimikkolaji on siili. 


Pirkkalan kunnan graafinen ilme

Pirkkalan tunnus muodostuu vaakunasta ja tekstilogosta sekä sloganista "Parempien palvelujen koti". Tunnusta voidaan käyttää myös ilman slogania.

Tunnuksen lisäksi Pirkkalan kunta käyttää graafisia elementtejä. Palkin muoto tulee Pirkkalan vaakunan turkiskorosta. Pilkekuvio muodostuu Pirkkalan vaakunan turkiskoron varioinnista sekä tyylitellystä P-kirjaimesta.

Pirkkalan kunnan pääväri on punainen. Lisäväreinä käytetään mustaa, vaalean harmaata sekä tummanpunaista.