Vaakuna ja tunnukset

Pirkkalan kunnan vaakuna

Pirkkalan kunnan vaakunan on piirtänyt G.von Numers vuonna 1951. Vaakuna on sisäasiainministeriössä vahvistettu. Kilpi halkoinen ja turkiskorokatkoinen hopea-punainen. Turkiskoro viittaa pirkkalaisten entisen mahtavuuden perustaan, turkiskauppaan.

Vaakunassa esiintyvä ns. turkiskoro on kansainvälisenä heraldisena ilmaisuna saatu turkiseläimen häntää tyylittelevästä kuviosta. Aihe viittaa siis pirkkalaisten kuuluisiin pohjanretkiin.

Vaakunan käyttöluvista päättää Pirkkalan kunnan pormestari.


Nimikkolajit

Pirkkalan nimikkolajiksi valittu Pirkkalankoivu (Betula pendula f. bircalensis). Kunnan toinen nimikkolaji on siili. 


Pirkkalan kunnan graafinen ilme


Tunnus
Tekstitunnuksessa turkiskoro pohjustaa yksinkertaista ja vahvaa tekstilogoa. Käytössä on myös vaakunatunnus, joka sopii virallisiin, juhlallisiin, historiallisiin ja arvokkaisiin yhteyksiin. Pirkkalan lupaus eli slogan on "Parempien palvelujen koti". 

Värit
Pirkkalan kunnan pääväri on vaakunasta poimittu "Pirkkalan punainen". Lisävärejä ovat Pouta, Laine, Niitty, Sammal ja Säde (järjestyksessä vasemmalta oikealle). 

Kuvitus
Turkiskoron kulmikas muotokieli jatkuu kuvituksissa ja piktogrammeissa. Koivukuvitus symboloi kunnan elävyyttä, kasvuvoimaa ja vahvaa yhteisöä. Piktogrammit ovat kuvitusilmeestä johdettuja symbolisia merkkejä, jotka kuvaavat paikkakunnalle tärkeitä asioita ja palveluja. 

Pirkkalan kunnan visuaalinen ilme uudistui keväällä 2019. Kirkastetun ilmeen on suunnitellut markkinointitoimisto Avidly.