Pirkkalan varhaiskasvatuksessa toimitaan lasta osallisuuden mahdollistavan inklusiivisen toimintatavan mukaisesti.

Vuorohoito

Varhaiskasvatuksen vuorohoidolla tarkoitetaan illalla, yöllä ja viikonloppuina annettavaa varhaiskasvatusta. Vuorohoito on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat vuorohoitoa vanhempiensa työn tai opiskelun takia klo 18-06. Vuorohoito järjestetään Pereen päiväkodissa.

Lisätietoa vuorohoidon järjestelyistä.


Luontoryhmät

Pirkkalassa toimii kaksi luontoryhmää: Lehdinkäiset Puuhkalakin päiväkodissa ja Luhtaröllit Kurikankulman päiväkodissa. Lapsiryhmän toimintaympäristöön kuuluvat päiväkodin sisätilat, piha-alue ja oma metsäpaikka. Toiminta omalla metsäpaikalla ja metsässä kuuluu päivittäisen arkeen ja ruokailu metsäpaikalla toteutuu viikoittain.

Varhaiskasvatus loma-aikoina

Varhaiskasvatuksessakin koulujen loma-ajat aiheuttavat pieniä muutoksia toimintaan. Sekä lapset että henkilöstö lomailevat ainakin osittain syys-, joulu-, talvi-, pääsiäis- ja kesälomien aikana. Huoltajille lähetään kysely ennen lomia, jonka jälkeen toimintaa supistetaan tarpeen mukaan. Isommissa yksiköissä osa ryhmistä tai pienemmissä yksiköissä koko yksikkö voidaan sulkea loma-aikoina kokonaan.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta on mahdollista saada Tampereella Svenska Barndaghemmet -päiväkodissa. Hoitopaikkaa haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. 

Lapsella on oikeus ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen, jos lapsen äidinkieli on ruotsi. Pirkkalan kunta tekee paikasta ostopalvelusopimuksen, ja perhe maksaa palvelusta kunnallista asiakasmaksua vastaavan maksun.

Hoitopaikkatakuu

Hoitopaikkatakuussa huoltajilla on mahdollisuus tilapäisesti keskeyttää lapsen hoitosuhde ja palata sovitun ajan jälkeen takaisin samaan hoitopaikkaan. Takuu koskee seuraavia päiväkotiyksiköitä: Pere, Pakkalanlyhty, Nuoliala, Killo, Kurikan Helmi, Kurikankulma, Kurikanpirtti, Kurikansiipi, Puuhkalakki ja Kyösti. 

Saman hoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että:

  • Lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
  • Hoidon keskeyttämisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja siitä on tehtävä kirjallinen sopimus.
  • Perheen on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, palaako lapsi päivähoitoon.

Sopimus raukeaa mikäli lapselle tarvitaan päivähoitoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Takuun aikana perheet voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita. Keskeyttämisajalta perhe voi hakea kotihoidon tukea.Oiva-raportti päiväkodeissa

Oiva-hymyjen raportti Pirkkalan kunnan ruokalapalveluissa.Pirkkalan varhaiskasvatus sosiaalisessa mediassa

 Löydät meidät Instagramissa nimellä

@pirkkalanvarhaiskasvatus