Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen 2021

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen 1.2.-14.2.2021 välisenä aikana. Lomake aukeaa Wilmassa 1.2.2021 klo 9.00. Huoltajat ilmoittavat lapsen esiopetukseen Wilma-järjestelmän kautta. Mikäli huoltaja on saanut Wilma-tunnuksen Pirkkalan kunnan päiväkodista, tätä tunnusta käytetään ilmoittautumisessa. Muut Pirkkalassa asuvien 2015-syntyneiden lasten huoltajat saavat Wilma-tunnukset postitse 3.2.2021 mennessä. Ilmoittautumislomake aukeaa Wilmassa 1.2.2021 klo 9.00. Mikäli huoltaja ei ole saanut tunnusta 3.2.2021 mennessä, hänen pitää ottaa yhteyttä palvelusihteeri Kati Kivistöön, p. 040 133 5729, oppilasasiat@pirkkala.fi.

Mikäli lapsenne ei osallistu esiopetukseen Pirkkalassa, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan, miten esiopetus järjestetään. Ilmoitukset sähköpostitse oppilasasiat@pirkkala.fi.
 

Lisätietoja palvelusihteeri Kati Kivistö, p. 040 133 5729 ja opetuspäällikkö Mika Luukkanen p. 040 167 7902.

Esiopetusta täydentävä toiminta aamuisin ja iltapäivisin

Toimintaan haetaan Wilma -lomakkeella 1.2.-14.2.2021 välisenä aikana. Lomake aukeaa Wilmassa 1.2.2021 klo 9.00. Lisätietoja kunnan kotisivuilta, aamu-ja-iltapaivatoiminta - Pirkkalan kunta, palvelusihteeri Kati Kivistö, p. 040 133 5729, suunnittelija Pirjo Belcher, p. 050 435 4496, oppilasasiat@pirkkala.fi.

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Tällä hetkellä Pirkkalassa esiopetuksessa olevien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua ensimmäiselle vuosiluokalle. Oppilaiden huoltajille lähetetään postitse päätös lähikoulupaikasta tammikuun loppuun mennessä. Päätökseen sisältyy ohjeistus toissijaisen opiskelupaikan hakemisesta.

Mikäli lapsi ei ole tällä hetkellä Pirkkalassa esiopetuksessa, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi perusopetukseen 1.2.-14.2.2021 välisenä aikana. Lomake aukeaa Wilmassa 1.2.2021 klo 9.00. Ilmoittautumista varten huoltajan tulee ottaa yhteyttä palvelusihteeri Kati Kivistöön, p. 040 133 5729, oppilasasiat@pirkkala.fi.
 

Jos lapsi ei osallistu perusopetukseen Pirkkalassa, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan, miten perusopetus järjestetään. Ilmoitukset sähköpostitse oppilasasiat@pirkkala.fi.

Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, hänen tulee ottaa yhteyttä palvelusihteeri Kati Kivistöön, p. 040 133 5729

Selostus oppilaaksiottoalueista ja kartta löytyvät kunnan kotisivuilta, Kouluun ilmoittautuminen - Pirkkalan kunta

Lisätietoja palvelusihteeri Kati Kivistö, p. 040 133 5729 ja opetuspäällikkö Mika Luukkanen p. 040 167 7902.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2020-2021

 

Toimintaan haetaan Wilma -lomakkeella 1.2.-14.2.2021 välisenä aikana. Lomake aukeaa Wilmassa 1.2.2021 klo 9.00. Lisätietoja kunnan kotisivuilta, aamu-ja-iltapaivatoiminta - Pirkkalan kunta, palvelusihteeri Kati Kivistö, p. 040 133 5729, suunnittelija Pirjo Belcher, p. 050 435 4496, oppilasasiat@pirkkala.fi.