Kouluterveydenhuollon tavoite ja tarkastukset

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys terveystarkastusten ja terveyskasvatuksen avulla. Tavoitteena mahdollisimman tasapainoinen ja terveellisiä elämäntapoja omaksuva aikuinen.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on myös

  • kasvu- ja kehityshäiriöiden löytyminen
  • piilevien sairauksien löytyminen (esim. skolioosin varhaistunnistus, näkö- ja kuulovikojen löytyminen)
  • ammatinvalintaan vaikuttavien terveydellisten seikkojen huomioonottaminen, jotta vältytään vääriltä koulutusvalinnoilta
  • mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy
  • terveellisten elintapojen omaksuminen ja sitä kautta lasten ja nuorten sairastavuuden väheneminen
  • koulun viihtyisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen

Kouluterveydenhuolto tukee oppilasta fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa ongemissa yhteistyössä kodin sekä koulun oppilashuoltoon osallistuvien kanssa pyrkien myös ennaltaehkäisemään näitä ongelmia.

Kouluterveydenhuolto huolehtii myös koulutapaturmien ensiavusta ja koulussa äkillisesti sairastuneiden hoidosta.


Terveystarkastukset koko ikäluokalle tehdään vuosittain:

6-v. terveydenhoitajan tarkastus (Vuonna 2014 tai myöhemmin syntyneille 1.1.2020 alkaen)
1. lk terveydenhoitajan tarkastus + lääkärintarkastus (laaja terveystarkastus)
2.-4. lk terveydenhoitajan tarkastus
5. lk terveydenhoitajan tarkastus + lääkärintarkastus (laaja terveystarkastus)
6.-7. lk terveydenhoitajan tarkastus
8. lk terveydenhoitajan tarkastus + lääkärintarkastus (laaja terveystarkastus)
9. lk terveydenhoitajan tarkastus

Valtakunnallisten suositusten mukaan 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat ns. laajoja terveystarkastuksia. Tarkastus perustuu oppilaan oman näkemyksen lisäksi vanhempien, opettajan ja kouluterveydenhuollon arvioon oppilaan hyvinvoinnista. Jotta laajan terveystarkastuksen tavoite täyttyy, tulisi ainakin toisen vanhemmista olla mukana lääkärintarkastuksessa.