Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla on oikeus saada opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Lapsi siirtyy neuvolasta kouluterveydenhuollon piiriin täyttäessään 6 vuotta. Lapsenne täyttäessä 6 vuotta, voitte varata ajan terveystarkastukseen sähköisesti Pirkkalan kunnan nettisivuilta tai soittamalla lapsenne esiopetuksesta vastaavan koulun kouluterveydenhoitajalle. Mikäli lapsenne täyttää 6 vuotta ennen kuin teille on selvää, missä koulussa lapsi aloittaa esiopetuksen, voitte ottaa yhteyttä oppilaaksiottoalueenne koulun kouluterveydenhoitajaan.


Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua. Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista opiskeluhuoltoa. Se tekee kiinteää yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa sekä yhteisön hyvinvoinnin edistämisen, ennaltaehkäisyn, terveystarkastusten että yksilöllisen tuen järjestämisen osa alueilla. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen.


Terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollolle on laissa ja asetuksessa määrätty tehtäväksi järjestää oppilaille terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. 1., 5. ja 8. vuosiluokalla tarkastusten on oltava ns. laajoja terveystarkastuksia, joissa vanhempien läsnäolo on toivottavaa. Asetuksen toimeenpanoa valvoo Aluehallintovirasto. Kouluterveydenhuollon asiakkuus alkaa esiopetuksen alkaessa tai 6-vuotisterveystarkastuskäynnistä.


Avoin vastaanotto

Terveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta omilla asioilla esim. alkava päänsärky, flunssainen olo tai mieltä painava huoli. Kunkin koulun terveydenhoitajat ilmoittavat avoimet vastaanottoajat erikseen.

Muuna aikana vastaanotto toimii ainoastaan ajanvarauksella. Koulupäivän aikana sattuneiden sairaanhoidollista asiantuntijuutta vaativien tapaturmien ensiapu on kouluterveydenhuollossa (jatkohoito tarvittaessa terveyskeskuksessa). Vapaa-ajantapaturmien hoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon.


Sairastuminen

Sairasta tai kuumeista lasta/nuorta ei koskaan pidä lähettää kouluun. Mikäli 2–3 päivän oireenmukaisen kotihoidon jälkeen oireet pahenevat, tulee lääkärinaika varata terveyskeskuksesta, ei kouluterveydenhuollosta. Kouluterveydenhuolto ei vastaa oppilaiden sairauksien hoidosta.

Mikäli lapsi ei ole koulukuntoinen esim. sairauden vuoksi, voi hän lähteä kotiin opettajan luvalla ja yhteydenotolla kotiin. Terveydenhoitajan erillistä lupaa ei silloin tarvita.


Hoitoon hakeutuminen

Terveyskeskukseen hakeudutaan mm. seuraavissa tilanteissa
 • Kaikki tuki-ja liikuntaelinvaivat
 • Kaikki vapaa-ajan tapaturmat
 • Ompeleen poistot
 • Rokotusohjelman ulkopuoliset rokotteet (esim. matkoja varten hankitut)
 • Lääkeinjektiot (paitsi ne, jotka erikseen sovittu hoidettavan koululla)
 • Kaikki allergioihin ja -lääkityksiin liittyvät asiat
 • Astman tai muiden pitkäaikaissairauksien hoito
 • Korvakontrollit
 • Iho-oireet (luomet, näpyt, ihottumat)
 • Flunssat, kurkkukivut, pitkittyneet flunssat
 • Mahavaivat
 • Kuukautisvaivat
 • Akne
 • Koululiikuntaan koskevat todistukset (esim. murtumat)
 • Väliaikaiset koulukyytitodistukset (tapaturma)
Kouluterveydenhoitajalle tai koululääkärille hakeudutaan mm. seuraavissa tilanteissa
 • Migreeni ja päänsärky
 • Syömiseen liittyvät asiat
 • Alipaino, ylipaino
 • Väsyminen
 • Mielialaoireet (ainakin alkukartoitus)
 • Kasteluasiat
 • Keskittymisen pulmat, Adhd-selvittelyt ja -kontrollikäynnit
 • Koulupoissaolot
 • Koulukyytitodistukset (koko lukuvuotta koskevat)
 • KEVA lasten etuudet /todistukset
 • Pitkäaikaissairauksien omahoidon tuki (koulussa selviytymisen tuki)
 • Sisäilmaoireet (oppilaitoksessa ilmenevät)