Koulunuorisotyöntekijä on koulussa nuoria varten

Koulunuorisotyössä nuoriso-ohjaaja on osana yläkoulujen päivittäistä arkea.  Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on olla luotettava aikuinen nuorille koulussa.  Koulunuorisotyöntekijä voi antaa yksilöllistä ohjausta, ohjata ryhmä- ja välituntitoimintaa sekä oppitunteja. 
Työtehtäviin kuuluvat muun muassa 

  • yhteisöllisyyden kasvattaminen
  • kiusaamisen ehkäiseminen
  • nuoren tukena oleminen
  • kouluviihtyvyyden parantaminen

Yhteyttä voi ottaa pienissä ja isoissa asioissa

Koulunuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä nuori tai nuoren vanhempi. Sanni on Suupanniityn yläkoulun koulunuorisotyöntekijä, kun taas Janne on Nuolialan koulun koulunuorisotyöntekijä.


 العمل الشبابي المدرسي

Lue koulunuorisotyöstä arabiaksi.