Koulunuorisotyöntekijä on koulussa nuoria varten

Koulunuorisotyössä nuoriso-ohjaaja on osana yläkoulujen päivittäistä arkea.  Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on olla luotettava aikuinen nuorille koulussa.  Koulunuorisotyöntekijä voi antaa yksilöllistä ohjausta, ohjata ryhmä- ja välituntitoimintaa sekä oppitunteja. 
Työtehtäviin kuuluvat muun muassa 

  • yhteisöllisyyden kasvattaminen
  • kiusaamisen ehkäiseminen
  • nuoren tukena oleminen
  • kouluviihtyvyyden parantaminen

Yhteyttä voi ottaa pienissä ja isoissa asioissa

Nuolialan koulun koulunuorisotyöntekijänä toimii Janne Juola ja Suupanniityn koulun koulunuorisotyöntekijänä Ida-Maria Sokura. Heihin voi olla yhteydessä nuori tai nuoren vanhempi. 


 العمل الشبابي المدرسي

Lue koulunuorisotyöstä arabiaksi.